Този сайт използва „Бисквитки“.
Те ни помагат да подобрим нашите услуги.
> новини

С ГРИЖА ЗА ОКЕАНА И ЖИВОТА

Отдадени на идеята да подкрепяме здравето посредством силата на природата, ние приемаме за наш дълг да я пазим. Затова, когато създадохме продукта Visilife, ние избрахме да работим с партньор, който споделя нашите принципи.

Вложеното масло от крил във Visilife е добито според всички световни стандарти за грижа към природата. Уловът и обработката на крила се осъществява в строго определена зона от Южния ледовит океан чрез специално разработени плавателни съдове. Технологията за събиране и изваждане на крила от водата не допуска улов на други морски обитатели. Целият процес е под контрола на The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) и със сертификат от Marine Stewardship Council (MSC).

Предвид всичко това можем с гордост да заявим, че посредством способността на Visilife да повлиява сърдечно-съдовите проблеми, ние допринасяме за опазването на човешкия живот, като в същото време се грижим и за нашата планета Земя.

<< предишнаследваща >>