Този сайт използва „Бисквитки“.
Те ни помагат да подобрим нашите услуги.
> новини

С ГРИЖА ЗА ОКЕАНА И ЖИВОТА

Отдадени на идеята да подкрепяве здравето посредством силата на природата, ние считаме за наш дълг да опазваме природата и биоразнообразието. Затова приемаме с голяма гордост MSC (Marine Stewardship Council) сертификата.

Сертификатът MSC е признат за най-надеждния начин да се оцени степента на загриженост на фирмите, предлагащи продукти с морски произход, за опазването на морското биоразнообразие. Той потвърждава, че производството на нашия продукт Visilife, който съдържа масло от антарктически скариди крил (krill oil), е изцяло съобразено с международните изисквания за контрол на добива на крил. MSC показва, че не е нарушена популацията на видовете и не е застрашено равновесието в морската екосистема. Знакът на MSC сертификата е гаранция за нашите клиенти, че са избрали един законен продукт, който е произведен в съответствие с най-високите международни норми.

За нас този сертификат е много повече от документ, той е морално удовлетворение. Сега можем с гордост да заявим, че посредством способността на Visilife да повлиява сърдечно-съдовите проблеми, ние допринасяме за опазването на човешкия живот, като в същото време пазим и нашата планета Земя.